Vijfendertig jaar draaide het bij Groene Dag rond leven, denken, eten... en voor die drie gebruikten we de voorvoegsels gezond, natuurlijk, positief. Het lijkt dat het hoofdaccent is gaan liggen op gezondheid, maar dat is niet mijn eerste gedachte - hoewel niet onbelangrijk - maar mijn eerste gedachte is dat de schoonheid en de goedheid die we in dit leven kunnen zien, ons leidt naar boven, naar onze oorsprong en onze bestemming... als we tenminste daar voor kiezen. Ik sta in grenzeloze bewondering voor alles wat leeft, voor mens en dier en plant, voor land- schappen en de wijdse sterrenhemel. Het zijn heilige momenten, die mij altijd oog in oog brengen met een Stem die éénmaal klonk en alles tot aanschijn bracht.

“Gezondheid”... het is een heilig woord, maar het wordt zo vaak ontheiligd. We gebruiken en misbruiken het woord, alsof het iets goedkoop is. En dat, terwijl we niet het minste idee hebben van wat de volle betekenis van gezondheid is.

Sommigen zullen zich herinneren hoe ik gezondheid in het verleden in beeld heb gebracht. De woorden "Health", "Whole", en "Holy" – zijn allen afgeleid van het Angel-Saxische grond-woord "Hal". "Healing (genezing) is afgeleid van hetzelfde grondwoord en betekent "terugkeren naar een staat van welzijn of integriteit". "Holy" (heilig) komt van hetzelfde grondwoord, en betekent...."volkomen heelheid" en "zuiver in lichaam en geest". "

Gezondheid is een harmonische geest en ziel in een harmonisch lichaam. “ Gezondheid is een conditie van perfecte ontwikkeling, een staat van evenwicht en harmonieuze ontwikkeling en aanpassing en groei die zich stap voor stap voltrekt bij de organen van het organisme, zonder excessieve stunttoeren. In de organische ontwikkeling ligt de perfectie van symmetrie en schoonheid. Schoonheid is de reflectie gezondheid.

Dr. Herbert Shelton gaf een heropleving aan het Hygiënistische gedachtengoed dat in de 19e eeuw door de pioniers was samengebracht.

Hij maakte van het Hygiënisme een praktisch werkstuk voor therapeuten, begeleiders en Gezondheids-Zoekers. Er zijn maar weinig gezonde mensen en dat slaat ook op mezelf. Ik besef hoever ik van het ideaal ben...Heb ik er een verklaring voor ? Intoxicatie? Degeneratie? Jawel, mijn handicap is een dobber, maar tevens een les om heel nederig te zijn.

Als er al “gezonde” mensen zijn, dan is dat niets in vergelijking met die twee mensen die daar in heilig ontzag ver- rukt doorheen de onbevlekte Tuin wandelden. Ik weet niet of u het zich kunt voorstellen, wat gezondheid in die tijd betekende... In ieder geval was het niet iets om zich zorgen over te maken... Geen zorgen voor ziekte, pijn, lijden, degeneratie.... geen angst voor langzame aftakeling of verzwakking, het verminderen van het gezichtsvermogen of het ver- stand... Nooit heeft de aarde perfecter evenwicht naar lichaam en geest gekend, gezondheid met grote G aanschouwd, dan daar, toen de aarde nog nieuw was, op onbevlekte grond, tot wan- neer de schaamte en de schaduwen opdoken.. Alles wat daarna kwam, probeerde, deed zijn best, of trad met de voeten...

Want dat is wat gebeurd is, zesduizend jaar lang, het niet opvolgen van de instellingen en wetten, het creëren van eigen inzichten en uitleggingen... in ruil voor eeuwige en onvergankelijke en onveranderlijke instellingen die slechts tot doel hebben het leven te beschermen. Hoe kunnen wij denken dat we ooit een nieuw leven zullen ingaan, terwijl we die heilige zaken achteloos hebben verworpen? We hebben het verhaal gelezen van “Bij de duivel te gast”. Het bevat het Masterplan van de twee laatste eeuwen, om het laatste beetje gezondheid - of levensvonk, levensvatbaarheid, vitaliteit of energie - uit de mens te stelen. De verloedering van deze planeet gaat naar zijn climax. Grondstoffen worden opgebruikt, aaneengesloten natuurgebieden worden versnipperd, de mensheid wordt een verzameling van hulpbehoevenden. Het is een grote strijd. Twee partijen die trekken aan een touw, met de inzet u en ik. En in dat getouwtrek, staan we niet neutraal. Heel ons leven is een proefstuk, waarin je  duidelijk maakt aan welke kant van het touw je mee gaat trekken.

Daarom heb ik gedroomd van en gekozen voor, Groene Dag, en na 37 jaar ga ik ervoor - met hart en ziel.


 

 
 
 
 

vragen

over activiteiten  op aanvraag

00-32 (0)68 75 16 01

of 00-32 (0)484 40 50 05

KOM UIT HET SLOP VAN DE GEWOONTEN


Om je doelstelling van gezondheid te bereiken zullen gewoonten moeten veranderd worden. Zoiets kan alleen met een open geest. Niets kan meer remmend werken op het behalen van vooruitgang, dan een gesloten geest, die iedere verandering, verbetering of vernieuwing afketst. Het werkt ontmoedigend, teleurstellend om op een ongemotiveerde manier radicale veranderingen in de gewoonten te brengen. Voor veel mensen is de minste tegenwind of kritiek (wat je altijd mag verwachten bij veranderingen) het breekpunt waarop men afhaakt.

Wie iets wil veranderen moet met kennis van zaken kunnen veranderen. Blijf je in de gewoonte, hoe stom en nefast ook, dan hoeft dat niet. Je bent verontschuldigd. Zo houdt de gewoonte zichzelf in stand. De gewoonte slokt mensen op als een moeras. En als de gewoonte je bij de neus heeft genomen, maakt ze van de zuivere lichaamssystemen, van je bloedstroom, lymfestroom, je spijsvertering... zélf een moeras. Waar ooit een heldere stroom vol leven liep, wordt nu een zompig, levenloos moeras vol rotting... dàt is veroudering ! Daar moet je uit. Het resultaat is de moeite waard. De inspanning werkt de motivatie in de hand.


Dr. N.W. Walker in "Nooit te oud om Jonger te Worden !"