de groene dag digitale publicaties

meer lezen :

Zie ook :  aanbiedingen van gedrukte publicaties :


NatuurStemmingen 181 : thema Natuurlijke Zelfzorg : 5 euro


Jaargang 2016 (12 euro voor de 4 nummers)

* NatuurStemmingen 182 : thema Verzuring - Ontzuring : 7,5 euro

* NatuurStemmingen 183 : thema Spijsvertering in gezondheid en ziekte : 7,5 euro

* NatuurStemmingen 184 : thema Rauw eten - basis van gezondheid : 7,5 euro

NatuurStemmingen 185 : thema Infectieziekten en ontstekingen : 7,5 euro


Jaargang 2017 (16 euro voor de 4 nummers)

* NatuurStemmingen 186 : thema Osteoporose : 7,5 euro

* NatuurStemmingen 187 : thema Hart- en Vaatziekte : 7,5 euro

* NatuurStemmingen 188 : thema Detox je Gezond : 7,5 euro

* NatuurStemmingen 189 : thema Leven met meer energie : 7,5 euro


Jaargang 2018 :

losse nummers : 7,50 euro

of 16 euro voor de hele jaargang (+ verzendkosten)


NatuurStemmingen


complete gedrukte jaargangen

beschikbaar per jaar vanaf 2012.

Tijdschriften Archief


Alle jaargangen vanaf 2011 tot op de datum van de aanvraag van NatuurStemmingen en Houvast:  € 30,00

Receptenkaarten


Het volledig pakket met meer dan 75 geplastificeerde A5 receptenkaarten

Levende Voeding  : € 20,00

groene dag sinds 1982


Groene Dag is uniek, en zo is ook NatuurStemmingen.

Er gaan stemmen op dat wij de lat te hoog leggen, dat mensen ons niet kunnen volgen... en dat zoiets ons lezers en sympathi- santen kost, ja dat het Groene Dag  een slechte naam geeft.

Het is waar dat onze keuzes  voor ons als uitgever en organisator niet de gemakkelijkste zijn. Natuurlijk hadden wij wat water bij onze wijn kunnen doen, natuurlijk kunnen wij een blad volschrijven met compromissen en schrijven wat mensen graag lezen, ingaan op actuele tendenzen... maar we hebben een missie die liefst zo zuiver mogelijk vertolkt wordt. Verwaterde versies zijn er al genoeg. En toch hebben wij iets te vertellen aan alle mensen !


Laat het natuurlijke

zo natuurlijk mogelijk.

De natuur kan je niet verbeteren;

alles wat je aan de natuur doet, doe je tenslotte aan jezelf.


Verder is de inhoud van Groene Dag uitgegroeid tot een drievoudige doelstelling : het doelpubliek helpen gezond te eten, natuurlijk te leven en positief te denken.

Het instrument daarbij is de boodschap van de Natuurlijke Hygiëne


Natuurlijke Hygiëne

De Natuurlijke Hygiëne is een internationale beweging, die ontstond in de Verenigde Staten in het midden van de 19e eeuw onder impuls van Dr. Graham en Dr. Trall. Zij verzetten zich tegen de opkomende macht van het geneeskundig blok en leerden mensen om eenvoudige gezondheidsprincipes toe te passen. Hun idee was dat gezondheid niet het resultaat was van toeval, maar van een levensstijl die leidt tot gezondheid.

Deze beweging is door toedoen van Dr. Hay en Dr. Shelton in de vorige eeuw verspreid over de gehele wereld, met ver- takkingen in nagenoeg ieder land. Het geheel van wat "Natuurlijke Hygiëne" wordt genoemd is een bundeling van levenswetten in functie van een kwaliteitsvol leven. Het is geen zoeken naar remedies die de ziekte maskeren of die de symptomen verzachten.

De Natuurlijke Hygiëne heeft in de 150 jaar van haar bestaan een enorme invloed gehad op de levensstijl en cultuur van alle mensen. Nagenoeg alle gezondheidsinstanties, scholen, instellingen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, eetgelegen- heden, voedingsindustrie... gebruiken principes die ontleend werden aan het gedachtengoed van de Natuurlijke Hygiëne. Enerzijds is de Natuurlijke Hygiëne bekend om haar “hygiënische” voorschriften, die te maken hebben met een basiszorg voor verhandeling van goederen, behandeling van zieken en gezonden.

Wat we vandaag kennen onder de naam “basishygiëne” is een standaard geworden in personenzorg, werken met voeding e.a. Dit is echter maar een klein segment van de boodschap van de natuurlijke hygiëne. Milieuproblemen, chemische en andere ver- ontreinigingen, zijn het rechtstreekse gevolg van het niet toepassen van principes door de Natuurlijke Hygiëne geformuleerd.

Groene Dag heeft er voor gekozen om de Natuurlijke Hygiëne bekendheid te geven, de logica ervan te laten doordringen in onze visie op de gezondheid van ons lichaam, onze omgeving en onze aarde. Behalve de informatieverspreiding wil Groene Dag ook tegelijk impulsen geven om dit alles in de praktijk te brengen.

35 jaar lang groeien wij zelf en geven de informatie door die ons het best heeft geholpen en die het dichtst aanleunt bij de natuurlijke benadering van het gezondheidsprobleem, die verder reikt dan de persoonlijke gezondheid van het individu.

“We zijn ver afgedwaald van onszelf, daarom zijn we het contact met de natuur verloren en ook met de natuurlijke voeding. Daardoor hebben we zoveel vervangende middelen nodig om ons goed te voelen. Maar het is een grote leugen tegen onszelf. Ziekte is dan het signaal om ons duidelijk te maken dat we terug naar die natuurlijkheid moeten en naar onze  wezenlijke kern. Alleen met dit inzicht is verandering mogelijk. Het is daarom zaak om te leren eerlijk luisteren naar de signalen van het lichaam. Dat zal ons altijd in goede richting bewegen en vertelt ons dat we niet verder kunnen zoals we nu bezig zijn. Hoe zou men kunnen zorgen voor anderen als men niet eens voor zichzelf kan zorgen ? Een gezonde zelfzorg is een prioriteit en de oorzaak van het gebrek aan gezonde zelfzorg ligt in een tekort aan respect voor zijn eigen leven."Wij kunnen niet gezonder zijn dan de omgeving” waarin wij leven, wonen, werken...

We moeten al het mogelijke doen om zuinig om te springen met grondstoffen en energie en met onze eigen energie.


t Leven was te zwaar en moedeloos

met niet de minste kracht of zin

en niets kon troosten.

Morgen, zei ze, morgen,

maar nooit meer hetzelfde als vandaag,

wie weet het dan, wie durft nog hopen,

als het fruit niet rijpt, en het gras niet groeit,

en een dwaze wind spookt in de hersenpan.

Bij wie is ach, bij wie is wee?

Zie ik daar één, of zijn er twee?

Hoe laat is het, welke dag zijn we vandaag?

Ach nee, geen eten nu, mijn maag is traag.

Schud uit die pillendoos

nog maar een portie op mijn hand,

Tel ze niet, ze zijn zo talrijk als het zand,

altijd ergens goed voor, zei de man in witte kiel

hij kan het weten, al beviel

me niet dit vreselijke gevoel, die leegte

en dan ineens was het stil en zweeg ze.

Daar stond ik dan, de woorden bleven steken

dat nooit meer; ik had slechts toegekeken,

geen kracht om weg te vluchten....

ik wou en ik zou en ik zuchtte. 

Stefaan de Wever

in Goed Nieuws Brief 60 (2006)