Casa de los Tres Angeles is een christelijk project. Het biedt ruimte om de Schepper te ontdekken, en de acht wegen die Hij aanbiedt om tot genezing en herstel te komen. Als je verstrikt zit in veel 'waarom' willen we je helpen om antwoorden te vinden.

De kunst van het genezen bestaat erin om de oorzaken te verwijderen, een klimaat voor genezing te scheppen en het lichaam de middelen te verschaffen die het helpen zijn zelf genezende krachten optimaal te gebruiken.

Levend Voedsel, een hemels geschenk: elke dag genieten van geur en kleur en smaak... Stil worden, danken, oneindig dankbaar om al het goede, om de kracht, om het leven, en alles wat het ons laat beleven. Gezondheid is een schat. Van alles wat de mens koestert op aarde, is het de kostbaarste.

geïnteresseerd ?


contacteer ons voor meer inlichtingen :

- info@groenedag.org

00-32 (0)68 75 16 01

of 00-32 (0)484 40 50 05

het natuurlijke avontuur* Programma's op aanvraag 

* Verblijf / kan individueel 

* Activiteiten Belgi├ź : te Sint-Amandsberg : maandelijkse voordracht.   

  Daarbuiten op vraag van andere organisatoren.

 

Laat het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk

Alles wat we aan de natuur doen, doen we tenslotte aan onszelf

Mensen zijn rentmeesters, voorbijgangers, vreemdelingen op een wereld die niet van hu is.

De tijd van het leven is nuttig om je keuze te maken en te tonen welke Meester men wil dienen