groene dag

vereniging voor natuurlijke gezondheid

een spreekbuis voor de Natuurlijke Hygiëne sinds 1982

Traiguera Spanje

groene dag


een non-profit organisatie die de spreekbuis is voor en een leerpunt is van de Natuurlijke Hygiëne, een wetenschappelijke visie op gezondheid en ziekte, met zijn wortels in de voedings- en gezondheidsreformbeweging en gebaseerd op de acties en ontdekkingen van de pioniers, vanaf 1822.


De kern van de boodschap is :

Vertrouw op de zelf genezende kracht van het lichaam. Vertrouw je leven toe aan de natuur.

Luister naar jezelf.


De basis :

Pas de eenvoudige regels, gecomprimeerd in de „levenswetten” toe en je bereikt de hoogste graad van gezondheid en welzijn.


Onze missie

is het doorgeven, leren, propageren, aanzetten tot... het vinden van de weg naar de natuur en het natuurlijke leven.

wijzen naar de beste geneeswijzen die beschikbaar zijn. Als deze goedkoop of beter nog gratis zijn, zoveel beter.


Wij leren

dat medicijnen (vaak verkeerdelijk geneesmiddelen genoemd), maar zoals het Engelse woord duidelijk uitdrukt „drugs”, in de meeste gevallen overbodig zijn en gewoonlijk de genezing bemoeilijken en nieuwe ziekten vormen.

Er zijn nochtans goede drugs-vrije methoden voor gezondheids- herstel, getest en op punt gesteld in de voorbije 175 jaar.

Gezondheidsonafhankelijkheid en een kritische, zelfstandige manier om te denken over voeding, levenswijze en gezondheid.

Aanzetten tot het nemen van verantwoordelijkheid en zorg voor de grootste schat die aan elk mens is toevertrouwd.


vereniging voor natuurlijke gezondheid

contact : T. 00 32 (0)68 75 16 01

www.groenedag.org

disclaimer

De informatie op deze site of in de Groene Dag- dossiers, in  brochures, boeken, tijdschriften of andere documenten of e-mail berichten  is informatie die te goedertrouw werd samengesteld door Stefaan de Wever en vrijwillige medewerkers van Groene Dag..

De informatie die in dit document/deze documenten voorkomt wordt door Groene Dag gedeeld, zonder enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de toepassing, interpretatie, de persoonlijke keuzes die gemaakt werden na het lezen ervan. De informatie die hier voorkomt, werd zorgvuldig geselecteerd, aan de praktijk getoetst, vergeleken, waar mogelijk door wetenschappelijke feiten gestaafd of door de praktijk bewezen en is naar onze mening de moeite waard om kennis van te nemen en te bespreken met uw gezondheidsbegeleider / arts.

In ernstige condities is altijd de begeleiding van een arts vereist.

Groene Dag of de samensteller wijzen iedere aansprakelijkheid voor de toepassing af. Het verstrekken van deze informatie houdt geen verplichtingen in, noch geeft het aanleiding tot correspondentie, aanvulling of verantwoording.


Meer informatie : zie onze andere literatuur:

- de cursus Voeding en Gezondheid : voor u die een goede basis wil hebben over hoe voeding de gezondheid ondersteunt, naast andere factoren. (digitaal of gedrukt)

- diverse Digitale Dossiers over de belangrijkste gezondheidsonderwerpen / zie lijst

- Meer dan 40 brochures over specifieke gezondheidsonderwerpen (digitaal of gedrukt)

- Literatuurstudies in opdracht : voor u die over een bepaald onderwerp wil weten wat erover geschreven werd binnen de Natuurlijke Hygiëne. We beschikken over meer dan 10000 boeken en documenten.

Copyright @ alle rechten voorbehouden